Het project Florapanels

Project
Doelstelling en resultaat van het project is om diverse complexe gesloten ecosystemen te
ontwikkelen (verschillende typen planten) binnen een systeempaneel, genaamd Florapanel, welke voor langere duur (ten minste > 3 jaar) volledig onderhoudsvrij zijn en visueel van gelijkwaardige kwaliteit blijven (m.a.w. geen aanslag, condens of andere beperkingen vertonen aan de binnenzijde van het paneel). Het Florapanel is primair bedoeld om in de binnen architectuur van bedrijfspanden, ziekenhuizen en andere instellingen, maar is ook zondermeer geschikt voor de particuliere markt. Voorgesteld project vindt aansluiting bij de Topsector Creatieve Industrie, meer specifiek de roadmap ‘The Human Touch’ en de maatschappelijke uitdaging ‘Quality of Life & Well-being’, met als doel mensen een prettige en duurzame leefomgeving te realiseren binnen gebouwen door o.a. de insteek van binnen architectuur te wijzigen. Toekomstig onderzoek zal verder ook moeten uitwijzen of bepaalde soorten en typen planten bijvoorbeeld nog in specifiek resultaat bij bepaalde groepen resulteert – bijvoorbeeld dat een bepaalde luchtplant zeer geschikt is voor in ziekenhuizen enbevordering van herstel, terwijl een bepaalde tropische plant weer een zeer positieve invloed heeft op creativiteit bij een marketingbedrijf. Ofwel specifieke Florapanels voor een bepaald gezondheid/productiviteit doel.
* https://www.wur.nl/nl/nieuws-wur/Show/Planten-in-kantoren-en-zorginstellingen-kostenpost-of-kostenbesparing.htm