Economische waarde

De economische waarde voor de Nederlandse economie, middels meer ‘groen’ binnen
gebouwen, geldt met name voor:
 Het bedrijfsleven in termen van kwaliteit van de werkomgeving voor werknemers waardoor de tevredenheid en concentratievermogen verbeterd en ziekte verminderd, met als gevolg een positief effect op de algehele productiviteit en bedrijfskosten;
 De zorgsector doordat patiënten door meer aanwezigheid van planten meer positieve gevoelens zullen ervaren en negatieve emoties (zoals stresslevels en bloeddruk) verlaagd worden, waardoor ze sneller zullen genezen en dus korter in
het ziekenhuis verblijven (lagere zorgkosten) en tevens tevredener zijn met de behandeling/het verblijf. Voor de betrokken bedrijven is de economische waarde ook groot. Indien men erin slaagt het Florapanel succesvol te ontwikkelen is deze in principe interessant voor alle bedrijven
en zorginstellingen ter wereld, waarbij vooral nieuwbouw bijzonder interessant is omdat
het Florapaneel direct in het ontwerp van het gebouw meegenomen kan worden. In de Verenigde Staten zijn veel tech/software bedrijven in Californië al beroemd om hun bedrijfsinrichting met focus op het promoten van creativiteit, waarbij een meer speelse inrichting wordt aangehouden en meer geïntegreerd ‘groen’ perfect zou passen. Bij Nederlandse tech/software bedrijven zien we deze transitie ook langzaamaan vorm krijgen, vooral bij inrichting van nieuwe bedrijfspanden, en deze snelgroeiende sector is zondermeer één van de focusgebieden voor Florapanels.
Concurrentiepositie
De concurrentiepositie van Florapanels bijzonder sterk te noemen, aangezien er geen vergelijkbare producten op de markt zijn (first-mover-advantage) en men dus alleen met ‘conventionele planten’ hoeft te concurreren. Feitelijk wordt met Florapanels een nieuwe markt gecreëerd binnen de bestaande markt van binnenbeplanting. Nadeel van Florapanels is de beperking in termen van plantmogelijkheden – een
nieuwe combinatie van planten zal veel onderzoek, ontwikkeling en testen vereisen en dan nog zullen er beperkingen zijn aangaande variatie. Belangrijk is dus om in externe communicatie focus te leggen op de toegevoegde waarde en mogelijkheden van de
Florapanels voor meer ‘groen’ en de voordelen t.o.v. conventionele binnenbeplanting. Belangrijk commercieel risico en externe factor voor succes is de samenwerking met en endorsement van, architecten en ontwerpstudio’s, aangezien zij veelal door projectontwikkelaars, bedrijven en zorginstellingen in arm worden genomen om een
gebouw te ontwerpen, renoveren of anderszins veranderen/verbeteren. Zodoende is het consortium al in vroeg stadium in gesprek gegaan met de sector,
enerzijds om toepasbaarheid en geschiktheid van het product te verbeteren, maar ook met ook op toekomstige commercialisatie. In dit stadium van het project is het consortium er reeds in geslaagd een aantal belangrijke design partners aan Florapanels te verbinden. Tenslotte is integratie van Florapanels in bestaande gebouwen een grotere uitdaging dan in nieuwe gebouwen, design-technisch. Ook daarom is samenwerking met design bureaus van cruciaal belang voor succes van het project.
Distributie: Potentiele klanten kunnen direct via Florapanels inkopen, maar focus zal op indirecte verkoop via architecten, design studio’s, interieurbeplanting en systeemwand verkopers gelegd worden, omdat zij reeds over het netwerk beschikken en potentiele klanten in de meeste gevallen toch al bij hen terechtkomen in geval van nieuwbouw of renovatie. Florapanelen worden met name in een ontwerp geïmplementeerd door architecten en bouwkundigen die natuurlijke organische vormen en gebruik van groen nastreven. Strategie is dus om deze partijen te identificeren en daarmee duurzame relaties op te bouwen – de projectpartners zijn reeds actief bezig een sterk netwerk op te bouwen en meerdere partijen hebben zich al formeel verbonden.
Promotie: Architecten en ontwerpstudio’s zullen een belangrijk deel van de promotie voor rekening moeten nemen, aangezien zij bouw- en renovatieprojecten vormgeven en integratie van Florapanels bij hun klanten moeten voordragen. Daarnaast liggen er mogelijkheden om aan te haken bij bestaande initiatieven, zoals het ‘Healthy Environment’ initiatief van Erasmus MC om bij toekomstige nieuwbouw.