Project: Omdat dit project multilateraal is, zijn er veel deelnemers uit verschillende sectoren bij betrokken.
 1. Green Design's Studio van Rey. Het idee van ‘micro ecosysteem bouwelementen’ is ontstaan toen in jaren 90 Saly Rey voor het eerst glazen scheidingswanden in een kantoorontwerp gebruikte en tijdens het verzamelen van materialen voor zijn boek over interieurbeplanting op het concept van ‘micro ecosystemen’ stuitte en hierover is gaan conceptualiseren. Saly is initiator van het project en tevens uitvinder en houder van het Nederlandse patent voor Florapanels (octrooinummer 1041855). Hij is industrieel ontwerper, binnenhuisarchitect, auteur van het boek ‘Green Design & Interieur’(ISBN:978-94-022-2930-1) en eigenaar Green Design's Studio van Rey. Focus van het bedrijf is immer op integratie van (meer) ‘groen’ in interieurdesign en de zoektocht naar innovatieve oplossingen hiervoor. In 2016 is Saly Rey gestart met het vinden van de juiste partners om het ontwikkeltraject te realiseren, de marktpotentie van het concept verder te onderzoeken en geschikte technieken te inventariseren om huidige beperkingen van micro ecosystemen te ondervangen en toepasbaarheid van de Florapanelen te optimaliseren. Dit heeft in een breed netwerk van partners geresulteerd, identificatie van technische knelpunten, finale conceptualisatie van het product, het businessmodel voor commercialisatie en bevestiging van het marktpotentieel.
 2. Handelskwekerij Ibes ( ibestillandsias.nl ) is in 1932 opgericht en vrijwel altijd actief geweest en nog in zowel de teelt van als ook de handel in potplanten. De handel bestond uit verkoop van eigen product, maar ook aangekochte planten via Bloemenveiling Aalsmeer, maar ook uit de
  verkoop van geïmporteerde planten uit Sri Lanka – China - Guatemala en de Dominicaanse Republiek voor collega tuinders, en dan met name voor de hydrocultuur. De afzet vond met name plaats in Nederland, Duitsland, België en Frankrijk, maar ook werden er scheepscontainers met planten van Nederlandse origine geëxporteerd naar Guatemala voor de plaatselijke markt. Om deze Azaleas, Hortensias en Cyclamen in goede orde in Guatemala te krijgen na 3 tot 4 weken transport in een scheepscontainer vraagt ook research. In de 70er jaren werden er door Handelskwekerij Ibes al volop micro ecosysteem planten gemaakt in oude wijnflessen, maar deze waren wel open aan de bovenkant voor een eventuele watergift. Door de experimenten met flessenplanten heeft Handelskwekerij Ibes zijn eigen lijst van geschikte plantensoorten (ca. 60 soorten) voor micro-ecosystemen opgebouwd en eigen werkwijze ervaren. In de jaren 90 heeft eigenaar Eric Ibes een feasability study opgezet om te kijken of het haalbaar was een joint venture op te zetten op de Dominicaanse Republiek op Finca Oscar de la Renta om daar zijn eigen planten te gaan kweken voor export naar Nederland. In de jaren 2000 heeft handelskwekerij Ibes ook een patent verworven voorverbetering van een plant (Tacca chantrierii) en experimenteert het bedrijf regelmatig met het veredelen van diverse soorten planten. Verder gezien de grote diversiteit van planten die Handelskwekerij Ibes vermarkt heeft is er een grote expertise qua plantensoorten met hun specifieke karakteristieken en behoeften. Eric Ibes is specialist op het gebied van plantenteelt en beschikt daarnaast over alle benodigde resources zoals een testlocatie om experimenten met de Florapanelen en micro ecosystemen uit te voeren.
 3. Derden
 4. Naast de formele projectpartners zijn diverse derden bij het project betrokken voor specifieke onderdelen van het Florapanel:
  Bij de ontwikkeling van de ‘box’ worden alvast mogelijke producenten betrokken, zodat het uiteindelijke Florapanel ook daadwerkelijk produceerbaar is. Momenteel is men reeds in gesprek met Elso Bergsma BV voor kunststof boxen en Bosch Glaskust BV voor glazen boxen. Systeem wanden producent WIPRO BV helpt Florapanels de constructie van floraboxen te optimaliseren en te standaardiseren. Met Constructiebedrijf Bodt B.V. en Kunststofshop zijn we bezig om montage wijze te ontwikkelen om panelen makkelijk in wanden te plaatsen en eventueel te verwijderen.
 5. De partners in het project vullen elkaar perfect aan en door deze combinatie van kennis, ervaring en inzicht wordt de ideale setting gecreëerd om deze ontwikkeling tot een succesvol einde te brengen.
 6. Intellectueel eigendom
 7. Green Design’s Studio van Rey is reeds houder van het Florapanels concept patent in Nederland (octrooinummer 1041855) en zal ook eigenaar worden van internationale patenten, welke na afronding van het ontwikkelingstraject ingezet zullen worden.
 8. Sector overstijgende combinaties
 9. Voorgesteld project vindt directe aansluiting bij de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, waar Handelskwekerij Ibes ook direct onderdeel van is. Het specifieke thema waarbij het project aansluit is: Consument, markt en maatschappij. Een van de hoofdvraagstukken hierbij betreft: “Op welke wijze levert de keten met het groen een bijdrage aan een gezonde leefomgeving (groen in en om woningen, bedrijven, scholen, ziekenhuizen, wijken en buurten)?”. Binnen het Florapanels project worden de specifieke kennis en ervaring van Handelskwekerij Ibes en Green Design’s Studio van Rey op het gebied van plantenteelt en micro ecosystemen ingezet om een bouwpaneel te ontwikkelen waarmee op innovatieve wijze meer groen in bedrijfspanden, ziekenhuizen en dergelijken geïntegreerd kan worden. De projectpartners hebben uitgebreid onderzoek verricht naar de gezondheids- en productiviteitsvoordelen van meer ‘groen’ in gebouwen en deze kennis zal vertaalt worden in de ontwikkeling en daaropvolgende commercialisatie middels slimme marketingstrategie op dit vlak.